Wetenswaardigheden


Wind

Van km/u naar beaufort
Kenmerken km/u Bft Benaming
Rook stijgt (recht) omhoog <1 0 Windstil
Rookpluimen geven richting aan 1-5 1 Zwakke wind
Bladeren ritselen 6-11 2 Zwakke wind
Bladeren, twijgen voortdurend in beweging 12-19 3 Matige wind
Stof en papier dwarrelen op 20-28 4 Matige wind
Takken maken zwaaiende bewegingen 29-38 5 Vrij krachtige wind
Grote takken bewegen 39-49 6 Krachtige wind
Bomen bewegen 50-61 7 Harde wind
Twijgen breken af 62-74 8 Stormachtige wind
Takken breken af, dakpannen waaien weg 75-88 9 Storm
Bomen worden ontworteld 89-102 10 Zware storm
Veel schade aan bossen en gebouwen 103-117 11 Zeer zware storm
Niets blijft meer overeind 117> 12 Orkaan

UV

De zonkracht is een maat voor de hoeveelheid ultraviolette (UV) straling van de zon die het aardoppervlak bereikt. De zonkracht varieert van 0 tot 10. Wil je verstandig en gezond zonnen, dan is het zaak om rekening te houden met de zonkracht. Hoe hoger de zonkracht, hoe gevaarlijker zonnen wordt. Hierdoor verbrand je sneller, wat op de langere termijn tot huidkanker kan leiden.

De zonkracht (UV-index) kan in ons land variëren van 0, wanneer er geen UV is tot 8 voor de maximale hoeveelheid UV-zonlicht. In landen dichter bij de evenaar en in de bergen kan de zonkracht een waarde van 15 of hoger halen. Bij een lage zonkracht (0-4) verbrandt de huid minder snel dan bij een hoge zonkracht (7 en hoger). De zonkracht hangt ook af van de hoeveelheid bewolking: op een zonnige dag is er meer UV-zonlicht dan wanneer er bewolking is.

In de zonkracht schaal is globaal aangegeven hoe lang de huid van een gemiddelde Nederlander midden op de dag zon kan verdragen. Voor wie snel verbrandt is de tijd korter, voor wie van nature een getinte huid heeft langer.

De vermelde tijd geeft aan na hoeveel minuten een onbeschermde huid volgens KWF Kankerbestrijding zoveel UV heeft gekregen dat deze na 8 tot 24 uur rood kleurt. Dat is het maximum voor wie verstandig wil zonnen.

Zonkracht Omschrijving Roodkleuring onbeschermde huid na x minuten Huid verbrandt
1-2 vrijwel geen 100-50
3-4 zwak 35-25
5-6 matig 25-15 gemakkelijk
7-8 sterk 15-10 snel
9-10 en hoger zeer sterk minder dan 10 zeer snel

Bron: KNMI

Slagerij Drent